> Transities

Herkent u dit?

Vaak wordt een verandering onder de vlag van een bekende tool, filosofie of aanpak uitgevoerd. Andere organisaties doen het ook. 'Nee, het is geen hype', maar kennelijk vinden we dit allemaal - op dit moment - de beste methode, dus reserveren we er budget voor. Hoe vaak leidt dit niet tot doel-middel verwarring: de techniek wordt een doel op zich en uiteindelijk zijn de resultaten teleurstellend. 

Verder zien we dat onder de druk van de waan van de dag en ingegeven door pragmatische oplossingsgerichtheid direct met de 'oplossing' aan de slag wordt gegaan. Maar we hebben nog niet eens goed in kaart gebracht wat de situatie is! Zo ontstaat verandermoeheid: "dit hebben we al geprobeerd...".

Transitie U

Wij doen dat anders!

In wezen is elke verandering een transitie, kleiner of groter. De manier waarop wij die aanpakken is vooral afhankelijk van de vraag en van de context.

Uiteindelijk is het belangrijkste dat er verbinding is met de diepere vragen en de bedoeling, de intenties en het hogere doel. Tegelijkertijd zijn wij uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en methodes en passen die toe wanneer dat relevant is en de situatie er om vraagt.

0. Intake

Veel informatie is er al. Tijdens de Intake bespreken we aanleiding, achtergrond, context, omvang en doel. Hiermee worden de wederzijdse verwachtingen helder en ontstaat een goed beeld van de benodigde aanpak. Relevante gegevens over de organisatie en de verandervraag worden gedeeld, of later in dBezinningsfase meegenomen. Op basis van de Intake bepalen we samen de route en het draaiboek van de Transitie.

1. Bezinning

Tijdens de Bezinningsfase kijken we 4-dimensionaal naar de organisatie. Afhankelijk van de omvang van de opdracht houden we interviews, team sessies en bezoeken we de werkvloer. We vertragen en nemen aandachtig waar. Wat zien we, maar ook wat voelen we (aan). Wat raakt? Wat heeft betekenis? Zo ontstaat er een scherp en verdiepend inzicht in nieuwe mogelijkheden.

2. Her-oriëntatie​​

Wanneer alle relevante informatie is verzameld, geïnterpreteerd en gewogen, gaan we keuzes maken om een slimme veranderstrategie te formuleren. Iedereen wordt onderdeel van het GroeiPlan, waarin rollen, verantwoordelijkheden, doelen en deadlines worden vastgelegd.

Dit GroeiPlan is de basis voor de toekomst en wordt daarom ceremonieel ondertekend.

3. Realisatie

Op basis van het GroeiPlan wordt de veranderstrategie uitgevoerd. Dit is ook de fase waarin geëxperimenteerd wordt met nieuw gedrag, nieuwe manieren van organiseren, managen en samenwerken. Nu ligt er ook meer nadruk op het coachen, zodat de organisatie wordt voorbereid de verandering zelf te dragen en voort te zetten. Als dat zover is kunnen wij loslaten.

Bezoekadres

Silenestraat 46

1214 AP Hilversum

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2019

by GwizzPR