top of page

> Coaching/Training/Diensten

Presentatie of Masterclass

Ervaren? Met veel plezier spreek ik over de boeiende thema's leiderschap, veranderen, team dynamiek, persoonsdynamiek, dialoogvoering, besluitvorming etc. en ga ik de interactie aan met de toehoorders. 

Dit kan tevens een manier zijn om kennis te maken en te kijken of je met een van deze thema's verder aan de slag wilt. 

Neem contact op voor een inspirerende presentatie of masterclass 

Executive coaching

Visievorming

Is de bedoeling van je organisatie op de achtergrond geraakt? Met elkaar gaan we op zoek naar de werkelijke vragen die helpen om een goed doorvoelde, authentieke en geloofwaardige visie te formuleren die leeft, raakt en herkenbaar is. Welke kernwaarden en kernkwaliteiten bepalen jullie identiteit en jullie cultuur? Gezonde business begint bij gezonde zelfkennis, duidelijke drijfveren en een inspirerende richting.

Strategievorming

Je Missie en Visie zijn helder. Paradime organisatieontwikkeling helpt je deze op te zetten naar de praktijk. We beginnen met goede voornemens. Maar hoe zorg je er ieder jaar, ieder kwartaal weer voor dat je je doelen ook daadwerkelijk in de organisatie 'laat landen' zodat ze opgepakt worden, men verantwoordelijkheid neemt en plannen daadwerkelijk tot resultaten leiden? Output: GroeiPlan. 

Operationeel Besturen

Niemand houdt van lange, saaie, voorspelbare, inefficiënte vergaderingen. Je wilt kort-cyclisch sturen, zodat je met elkaar een dialoog hebt over team prestaties, individuele prestaties, successen, knelpunten en hulpvragen. Zodanig dat het vertrouwen groeit en de mate van betrokkenheid, zelfsturing, werkplezier en succes toeneemt.

Dialoog en Besluitvorming

Hoe vaak worden besluiten niet achteraf bekritiseerd of zelfs getorpedeerd? Hoe vaak lopen conclusies en argumenten tijdens de discussie niet door elkaar, waardoor verwarring en irritatie ontstaat? We gaan werken aan constructieve gesprekken, ook als het lastig is. Het oordeel uitstellen. Ruimte voor het bespreken van alternatieven, waarna je goede besluiten neemt, waarin iedereen zich gehoord weet.

Header2_border_black.png

Personal Coaching

Je zoekt meer diepgang en probeert erachter te komen waarom je dingen doet. Wat vind jij lastig? Soms voel je weerstand. Welke gedrag zit jou dwars? Tijdens intuïtieve sessies ontdekken we waar jouw groeipotentieel en jouw obstakels zitten. Je gaat nieuwe mogelijkheden ontdekken en groeien in jouw persoonlijkheid en je persoonlijk leiderschap.

Maak een afspraak voor een gratis, vrijblijvende intake.

Team Coaching

Je wilt als als team beter samenwerken en presteren. Meer verbinding, meer plezier. Waar zit verborgen potentieel? Denk aan thema's als: vertrouwen, feedback geven en krijgen, dialoog- en gespreksvoering, conflicten, rollen en eigenaarschap, leiderschap, zelfsturing en sturen op prestaties. Zie het als een uitdaging om met elkaar hechter en sterker te worden en als team, maar ook persoonlijk te groeien.

Sensing Journey

Bewustwording is het begin van veranderen. We brengen de huidige situatie in kaart door samen te ervaren: horen, zien, voelen en intuïtief waarnemen. Op deze manier zullen we een accuraat, verdiepend, 4-dimensionaal beeld te zien krijgen waarin ieder zich herkent en dat verbindt. Van daaruit kan duidelijk worden welke stappen je wilt zetten.

Sensing is een veelzijdige manier om met je team aan de slag te gaan.

Team Profiel

Waarom gaan dingen soms zo moeilijk? We begrijpen elkaar niet, en toch zit er meer in. Door o.a. middels MBTI de persoonseigenschappen, voorkeuren en kwaliteiten van het team en de teamleden in kaart te brengen en met elkaar te bespreken ga je (h)erkennen hoe je beter kunt samenwerken en wat je kunt doen om onnodige frustraties te voorkomen.

Een verrijkende werkvorm om meer van jezelf en elkaar te ontdekken.

Klant en Proces 

Wat doen we om de klant op de juiste manier te bedienen? Hoe doen we dat, hoe ziet het proces eruit en wat zijn de afspraken? En hoe kan het slimmer en beter? We brengen in kaart hoe de verantwoordelijkheden liggen, waar knelpunten zitten en hoe we als team, ook in de onderlinge communicatie en afstemming kunnen verbeteren. 

Geen goede samenwerking zonder een goed en duidelijk klantproces.

Intervisie - Case Clinic

Je hebt een hulpvraag waar je op wilt reflecteren. Samen met je team of met een aantal van jouw deelgenoten. Geen snelle tips, oordelen of adviezen, maar waardevolle inzichten van mensen die echt naar je luisteren. Dit levert jou nieuwe inzichten op, verdieping op je vraagstuk en ook verdieping van je eigen waarneming en je persoonlijkheid. 

Een heel krachtig feedback instrument, ook om eenmalig in te zetten. 

bottom of page